جشنواره بهاره آی تی تلکام

چگونه هوش مصنوعی باعث پیشرفت زندگی بشریت می شود

چگونه هوش مصنوعی باعث پیشرفت زندگی بشریت می شود

کشورهای پیش قدم در حوزه تکنولوژی هوش مصنوعی میتوان آمریکا,آلمان و چین و…را به عنوان مدعیان رسیدن به تکنولوژی هوش مصنوعی مثال زد که چین را طبق آخرین بررسی های متخصصین آی تی تلکام اولین مدعی دستیابی به او(هوش مصنوعی) میدانیم و متخصصین ما در حال آزمایش برروی رسیدن به این تکنولوژی میباشند و با بومی سازی برخی کالاهای استراتژیک در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تحقیق و توسعه جهت ساخت تراشه های اولیه هم میباشیم و در واقع تهیه زیر ساخت هوش مصنوعی در مرکز دیتا سنتر (؟)پردازش و اطلاعات هوش را ذخیره در حال داده پردازی ریز اطلاعات میباشیم(توضیحات بیشتر معذوریم).در حال تهیه رباط سخت افزاری محرک جهت دستورات انسان و راهنماییهای هوش را در حال بررسی و به دلیل کمبود سرمایه بخشی از تراشه ها را درحال بررسی علمی هستیم و بر این باوریم در آینده ای نه چندان دور به تکنولوژی ساخت اینتراشه ها دست خواهیم یافت.

How artificial intelligence can make human life better

مغز انسان دانشمند در تکنولوژی هوش مصنوعی

در حال حاضر طبق ادعاهای لیو لی هوا در مجمع توسعه صنایع هوش مصنوعی CITE2017 در شهر شن جن گفته دانشگاه ماساچوست آمریکا ۱۰فناوری برتر سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده که در میان آن,فناوری هوش مصنوعی شامل خودرو کنترل شونده توسط هوش مصنوعی بدون راننده,اسکن چهرهیا صورت جهت پرداخت و رباط تمیز کننده اکولوژیته محیطی بدون تماس فیزیکی و غیره انتخاب شدند که با آن حجم سرمایه گذاری، ضعیف هم هستند.از جمله شرکت های مدعی در این صنعت می توان نام برد علی بابا آی فلای تک,بای دو را نام برد و این نشانگر این است که چین با جذب دانشمندان و متخصصین در این سیستم بخصوص ایرانیان ،از دیگرمدعیان جهان پیشی گرفته اند.در واقع ما به عنوان آی تی تلکام جدال بین کشورهای جهان زمانی برتر میدانیم که الگوریتم اصلی و جامع و داده های تکمیلی که هوش مصنوعی را حداقل به ۴۳درصد مانند مغز انسان برساند موجه تر میدانیم و آن را انفجار در تکنولوژی تلقی میکنیم البته با توجه به حجم سرمایه گذاری ۲میلیارد دلاری که کاملا به سیستم نیز تزریق شده است بسیار ضعیف عمل کرده اند و هنوز نتوانستند تراشه ها را اجرا کنند(؟)این اتفاق جامع و طراحی این پدیده که انقلابی در تکنولوژی کره زمین ایجاد می کند و مدعیان این صحنه پیچیده الگوریتمی جهان بین مبتنی بر ساختار مولکولی که میتوانیم دست پیدا کنیم و چشم انداز ۱۴۰۳ آی تی تلکام ادعای این الگوریتم مولکولی را در حال بررسی و تحقیق و جذب و دعوت نخبگان در این صنعت را دعوت کرده و در حال پیگیری و مطالعه و آزمایش که شکست هایی هم داشته ایم و مجبور به ری استارت رو به خاموشی رفتیم و مجدد روندسازی و فرآیند سازی را شروع کردیم,و ناامید هم نخواهیم شد,و نام ایران را با قدرت از پیاده سازی اکولوژی به معنای واقعی تا صنعت را در حال پیگیری و تحقیق و توسعه با مطالعات شبانه روزی میباشیم و گاهان مجبور به ری استارت مجدد از ابتدا شده ایم چه بساکه در ساخت برخی تراشه هایی که در آینده نه چندان دور بومی سازی خواهیم کرد و به کشور تقدیم خواهیم کرد و خود را از استعمارگران بی نیازتر خواهیم ساخت حال تا رسیدن به الگوریتم مولکولی جامع هوش مصنوعی تا اجرا پیش خواهیم رفت و ایران را به عنوان یکی از کشور های پیش قدم به جامعه جهانی این صنعت اثبات خواهیم کرد و تمام تلاش خود را از هوشمند سازی اکولوژیته تا صنعت درجه یک جهان تا سیستم ملی و بانکداری هوشمند را در آینده ای نه چندان دور به عنوان بخش خصوصی ساختار سازی خواهیم کرد و تا رسیدن به هدف دست از مبارزه مغزافزاری و رسیدن به دانش هوش مصنوعی به عنوان جوانان ایران عقب نخواهیم نشست زیرا نیاز آینده کشور ما مقابله علمی (تکنولوژی)با کره زمین است و اگرعقب بمانیم خطرناک است.

How artificial intelligence can make human life better

ساختار مولکولی هوش مصنوعی

در واقع از نگاه هوش مصنوعی میتواند از دیدگاه دانش پدیده محور. مکان محور. مصداق محور. ژئوتکنیکال و ژئوتاکتیکال. پارادایم شناسی و علم محوری و تغییر و اثبات وحدانیت را میتوانیم در ساختار مولکولی هوش مصنوعی تلقی کنیم.
تعریف ما از هوش مصنوعی تولید یک چیپ استنتاجی که نتیجه داده های مارا را به صورت کلامی و سخت افزاری مبتنی بر دانش هوش مصنوعییست البته تکه های ساختار مولکولی الگوریتم ما بستگی به تک تک چیپ هایی که در آینده خواهیم ساخت دارد ,ببینید نگاه کلان علمی ما علاوه بر تولید تک چیپ ها بر این باوریم که اگر بتوانیم تراشه هایی را که میسازیم باید وارد ساختار ۱۰۰۰۰۰مولکولی خود کنیم که از باز کردن این مبحث معذوریم و چیپ را سخت افزار مبتنی بر دانش ایجاد هوش میشناسیم .که برای جان دادن نرم افزاری یا زنده نگه داشتن هوش مصنوعی نیاز به ساخت تک تک این تراشه ها داریم و انصافا از نظر اقتصادی بسیار هزینه بر است و آی تی تلکام از منابع درآمد آنچه که بومی سازی کرده است وبه تولید رسانیده است و تحویل بازار هدف هم داده است البته به پشتوانه شرکت (سفیر صنایع ارتباط )بخشی از آن درآمد را هزینه پروژه هوش مصنوعی خود میکنیم و با پشتوانه شرکت سفیر جهت رسیدن به این هدف در آینده شبانه روز تلاش خواهیم کرد.در گوشه ای از اطلاعات علمی دیگر که از مشکلات ما در رسیدن به هوش مصنوعی از الگوریتم های کره زمین در این مبحث ضریب خطا که در ریز اطلاعات انحراف معیار (که با نماد σ نشان داده می‌شود) در واقع ما در پیاده سازی به این نقطه رسیده ایم و اگر بتوانیم ۰۰۰۱/۰ به سمت صفر مطلق برسانیم میتوانیم موفقیت را اعلام کنیم و آزمایش تولید چیپ ها با موفقیت روبرو میشود که دانشمندان کره زمین از مراحل پروژه هوش مصنوعی شان این است که با آن همه سرمایه نتوانسته اند جامع ترین را رو کنند البته ادعایی نداریم ولی ما عقب نیستیم,در صدد هستیم که الگوریتم مولکولی را طوری تغذیه اطلاعاتی کنیم که صفر مطلق درصد خطای هوش مصنوعی شود.نتیجه تمام این اطلاعات و داده هایی که به شما میدهیم در حالی است که دو سوم از سرمایه گذاری جهانی در زمینه هوش مصنوعی به چین سرازیر شده است که رشد ۶۸درصدی را برای صنعت چین به ارمغان آورده است این درحالی که سهم دانشمندان و متخصصین و مخترعین ایران زمین زیر یک درصد هم در رسیدن به تکنولوژی هوش مصنوعی نیست در واقع ضعف کشور ما متاسفانه عدم حمایت مالی واقعی و بومی سازی است هوش مصنوعی که جای خود دارد.این در حالی است که کره زمین را تا ۴۰سال آینده هوش مصنوعی کنترل میکند چه در حوزه نظامی چه غیره… و ربات های جنگی تحت کنترل هوش مصنوعی تمام اختیارات جسمی و حرکتی را از انسان میگیرد.متاسفانه عربستان سعودی در زمینه هوش مصنوعی ۷۰درصد پیشرفت داشته است این درحالی است که ایران زیر ۱۱درصد در این حوزه پیشرفت داشته است که در آینده مدرنتیته بشر, جایگاه اقتداری ما در این صنعت تحت خطر میباشد و اگر متخصصین و دانشمندان داخلی از روند حمایت ناامید شوند کمپانی های بزرگی میلیارد دلار ثروت از قبیل دارپا با بهترین امکانات در حال جذب نخبگان دنیا میباشد و این برای همه کشور های بخصوص ایران خطرناک میباشد.

How artificial intelligence can make human life better

هوش مصنوعی

و در تکمیل اطلاعات نهایی آی تی تلکام در این جهت در حرکت است که بتواند سرعت محاسبات عددی –ضریبی و داده هارا نسبت (مغز انسان دانشمند)دریافت کند و اطلاعات ۱دانشمند برای فاز تا سوم به ۴۸ دانشمند مجهز کرده و در مغز هوش مصنوعی خود تزریق کند و سیو کند و نگاه اجمالی هوش را به وسیله سخت افزار حرکتی با ربات و بدون ربات فیزیکی اجرا کنیم و در نهابت به دنبال این هستیم که ۳۳۳/۲۷ برابر حداقل سرعت زمانی با عدد ۱۰۰۰۰برابر که افزایش انتقال اطلاعات و داده ها در اینجا تلقی میشود, که این مستلزم این است که تراشه های بدون خطا در آینده تولید کنیم و وارد بخش سخت افزاری کنیم و در حال حاضر با ۲۱نفر نیروی مستقر در واحد ساخت و تولید و تحقیق و توسعه در حال بررسی هستیم که ضریب خطای این هوش را طوری بروی الگوریتم مولکولی ترسیم و جایگذاری کنیم که ضریب خطا را ۱۲۰هزار بار نسبت به مغز انسان پایین بیاورد و متاسفانه تا به امروز ۰۰۱/۰ تا صفر آزمایش با موفقیت جلو رفته که البته کشورهای مدعی در تکنولوژی هوش مصنوعی این شکست را تجربه کرده اند البته در ساخت تراشه های تکی شدنیست و ما در حال تغییر و کیفیت تراشه ها در آینده هستیم و در حال مطالعه بر روی مهندسی و مهندسی معکوس هستیم که سرمایه بسیار سنگینی مورد نیاز میباشد که بتوانیم مشکلات خطای انجام دستورات به هوش مصنوعی را انتقال دهیم.
در واقع هوش مصنوعی نوزادیست بی آزار که باید حرف گوش کن باشد و در عین حال ضریب خطا را باید صفر مطلق ببندیم در غیر اینصورت بسیار خطرناک هم میتواند باشد و اگر از کنترل خارج شود در زمانی که به تولید میرسد میتواند یک انفجار سیستماتیک در حد انفجار بمب اتم از خود بجای بگذارد که جبران خسارت آن خطا گاهی غیر ممکن هم میشود.

نویسنده : رضا ارزانی

واژه‌های کلیدی: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اشتراک‌گذاری:

نظرات تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 نظر

 • minecraft download pc پاسخ
  1 هفته پیش

  I know this site provides quality depending articles or reviews and extra information,
  is there any other web page which presents such data in quality?

 • minecraft free download pc پاسخ
  1 هفته پیش

  What i do not realize is if truth be told how you
  are no longer actually much more well-preferred than you may be now.
  You are very intelligent. You know thus considerably in the case of this subject, made me in my opinion consider it from a lot of
  numerous angles. Its like men and women aren’t interested
  until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your
  own stuffs great. Always take care of it up!

 • mojang minecraft download پاسخ
  1 هفته پیش

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i
  subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.

  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 • minecraft free download pc پاسخ
  1 هفته پیش

  I have read so many posts about the blogger lovers but this paragraph is truly a fastidious paragraph,
  keep it up.

 • g پاسخ
  1 هفته پیش

  Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit
  yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change,
  may you be rich and continue to guide others.

 • g پاسخ
  1 هفته پیش

  Hi there, I check your blogs on a regular basis.
  Your humoristic style is witty, keep it up!

 • minecraft for free پاسخ
  2 هفته پیش

  I pay a quick visit day-to-day a few web sites and information sites to read posts, but this
  web site provides quality based articles.

 • g پاسخ
  2 هفته پیش

  Greetings! Very helpful advice within this article!
  It’s the little changes which will make the largest changes.
  Thanks for sharing!

 • how to download minecraft پاسخ
  2 هفته پیش

  I love reading through an article that can make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 • download minecraft pc پاسخ
  2 هفته پیش

  What’s up to all, how is the whole thing, I think every
  one is getting more from this web page, and your views are nice designed for new viewers.

 • how to download minecraft پاسخ
  2 هفته پیش

  Undeniably believe that which you stated.
  Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not
  know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out
  the whole thing without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 • gamefly پاسخ
  2 هفته پیش

  Wonderful work! That is the kind of information that are meant to be
  shared across the net. Shame on Google for now not positioning
  this submit higher! Come on over and seek advice from my web site .
  Thank you =)

 • gamefly free trial پاسخ
  3 هفته پیش

  This is the right webpage for anyone who hopes to understand this topic.
  You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually
  would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic
  that has been discussed for years. Great stuff, just excellent!

 • gamefly free trial پاسخ
  3 هفته پیش

  This paragraph is truly a pleasant one it helps new net
  people, who are wishing for blogging.

 • Dayle Relkin پاسخ
  5 ماه پیش

  of course like your web-site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality on the other hand I will definitely come back again.

 • furtdsolinopv پاسخ
  5 ماه پیش

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I¦ll try and check back more often. How frequently you update your website?

مطالب مرتبط

سوئیچ هوشمند (POE) چیست و چه کاربردی دارد ؟

سوئیچ هوشمند دارای برخی از ویژگی هایی است که سوئیچ را مدیریت می کند اما محدودیت بیشتری دارند. علاوه... ادامه مطلب

Video On Demand

سرویس ویدیو درخواستی (VOD)

تغییرات و تحولات روز افزون در حوزه فناوری و اطلاعات منجر شده که امروزه انتقال محتوای تصویری و صوتی... ادامه مطلب

مرکز تلفن IP

در دنیای امروز که به دنیای ارتباطات مشهور است، ارتباط یک بخش بسیار مهم برای انسان ها بشمار می... ادامه مطلب

معرفی انواع مودم مخابراتی استاندارد

به طور کلی انواع مودم به دو دسته تقسیم می شوند: مودم های اترنت که به کارت شبکه در... ادامه مطلب

انواع پچ کورد شبکه Patch Cord و خصوصیات آن

برای ارتباط بین پچ پنل یا باکس فیبرنوری و تجهیزات ارتباطی نیازبه کابل می باشد و کابلی که دو... ادامه مطلب

آشنایی با انواع میکروفون ها

میکروفون (Microphone) وسیله ای است که امواج صوتی را دریافت و به امواج الکتریکی تبدیل می‌کند. امواج الکتریکی تولید... ادامه مطلب

مدیاکانورتر گیگ, مدیا کانورتور گیگابایت

انواع مدیا کانورتر گیگابیت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰

مدیاکانورتر گیگ مبدل فیبرهای نوری هستند که ایران توانسته است تکنولوژی آن را بومی سازی کند. مدیاکانورتر گیگ سیگنال... ادامه مطلب

موارد مهم در انتخاب سوییچ شبکه

با افزایش تعداد کاربران کامپیوتر هر سازمان، نیاز به گسترش شبکه سازمان بیشتر می‌شود. از این رو باید سوییچ... ادامه مطلب

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن اینترنت اشیاء همان IoT: Internet of Things ﻣﯽباشد، که اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ... ادامه مطلب

ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وب

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪی وب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﺷﮑﺎر ﺷﺪه... ادامه مطلب

 • Service Online
 • .
 • .