مرکز تلفن IP

مرکز تلفن IP

Oct 24, 2018
Category: IP Camera,
Author: Porya Biglari
129,258 Views
46588 Comments

در دنیای امروز که به دنیای ارتباطات مشهور است، ارتباط یک بخش بسیار مهم برای انسان ها بشمار می رود . با زیاد شدن جمعیت و همینطور خطوط تلفن این فکر که برای کنترل خطوط تلفن و هدايت تماسها به مقصد های گوناگون به یک دستگاه برای سروسامان دادن به این امور نیاز است شکل گرفت. در اوایل یک دستگاه برای اتصال خطوط تلفن ساخته شد که نیروی انسانی آن را کنترل و هدايت می کردند. دستگاه فوق را در نزديکترين مکان به منازل و ادارات نصب می کردند و اين دستگاه تنها یک کار انجام می داد و آن اتصال خطوط تلفن از یک زوج سيم بوسیله نيروی انسانی بود. این دستگاه با افزایش تعداد خطوط نمی توانست مشکل شرکت ها و افراد را حل کند و این موضوع ادامه داشت تا اینکه دستگاه های سانترال به بازار عرضه شدند.

مرکز تلفن IP

دستگاه سانترال IP نقش یک مرکز مخابرات کوچک را ایفا می کنند که درون شرکت ها، سازمان ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و ... با به اشتراک گذاشتن خطوط شهری برای تمام داخلی ها استفاده می شوند . دستگاه سانترال از چند خط شهری و چندین خط داخلی تشکیل شده است که این قابلیت را دارد که به شکل خودکار و بدون نیاز به نیروی انسانی ، تماسها را بر اساس شماره های گرفته شده بین خطوط شهری و داخلی هدایت کند. در مراکز تلفن سانترال همه چیز از امکان محدود نمودن داخلی ها در شماره گیری تا اعمال محدودیت در تماس های بیرونی با شرکت تحت کنترل است .

قابلیت های مرکز تلفن IP

  •  همه ی تماس های ورودی و خروجی بدون نیاز به اپراتور انسانی مدیریت می شوند
  •  برقرای ارتباط در میان داخلی ها راحت است
  •  برقراری ارتباط راحت با سیستم های گویا
  •  می توان استفاده از خطوط شهری را محدود کرد
  •  داشتن زمانبندی برای گروه های مختلف جهت استفاده از خطوط شهری
  • کم کردن هزینه ارتباطی
  •  توانایی ارتقاء و افزایش امکانات

هم اکنون ادارات مشغول تغییر سیستم مخابراتی معمولی به سیستم های دستگاه سانترال IP و بدون هزینه هستند که می توان از رشد سریع در کاربری ها و جهانی شدن IP نهایت استفاده را برد و برای ایجاد یک سیستم مخابراتی منطبق بر IP دستگاه سانترال را بکار برد که به طور کامل با سیستم های ارتباطی جدید سازگار می باشند. دستگاه سانترال IP به استانداردهای جدید مجهز هستند که به ارتقاء کارایی و کاهش و صفر نمودن هزینه های ارتباطی کمک می کند.