جشنواره بهاره آی تی تلکام

نمایش 1–9 از 14 نتایج

 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا

  Rack Stand 47 Units of HP Asia

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
  • شبکه بندي داخل ريل
  • پايه چرخدار و قابليت جابجايي راحت تر
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, Stand Rack 42 unit

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
  • شبکه بندي داخل ريل
  • پايه چرخدار و قابليت جابجايي راحت تر
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, Stand Rack 37 unit

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
  • شبکه بندي داخل ريل
  • پايه چرخدار و قابليت جابجايي راحت تر
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, Stand Rack 32 unit

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • پایه چرخدار و قابلیت جابجایی راحتتر
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
  • شبکه‌بندی داخل ریل‌ها
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, Stand Rack 27 unit

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • پایه چرخدار و قابلیت جابجایی راحت تر
  • شبکه بندي داخل ريل
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, Stand Rack 22 unit

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • پایه چرخدار و قابلیت جابجایی راحت تر
  • شبکه بندي داخل ريل
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, Rack Stand 17 unit

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • پایه چرخدار و قابلیت جابجایی راحت تر
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
  • شبکه بندي داخل ريل
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده ۱۲ یونیت اچ پی آسیا

  HPA, 12 Unit Stand Rack

  رک، یکی از بخش‌های تجهیزات غیرفعال شبکه و یکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل [...]
  شرکت سازنده: HPAsia
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت HPAsia
  ویژگی‌ها:
  • پایه چرخدار و قابلیت جابجایی راحت تر
  • شبکه بندي داخل ريل
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
 • گارانتی دو سال شرکت سفیر

  رک ایستاده پایا سیستم سری تتا

  Paya System, Stand Racks. Teta Series

  رک، یکی از بخش‌های غیرفعال تجهیزات شبکه ویکی از رایج ترین تجهیزات زیر ساختی در سیستم های شبکه می باشد. نکته قابل توجه [...]
  شرکت سازنده: پایا سیستم
  ضمانت: دو سال شرکت سفیر
  فروشنده کالا: آی تی تلکام
  0 out of 5
  شرکت پایا سیستم
  ویژگی‌ها:
  • ضد ضربه و مقاوم در برابر ضربه و خراش
  • شبکه بندي داخل ريل
  • پايه چرخدار و قابليت جابجايي راحت تر
 • Service Online
 • .
 • .