جشنواره بهاره آی تی تلکام

مبدل سریال RS-232/RS-485 به شبکه (اترنت) – ۴ کاناله

گارانتی: یک سال شرکت سفیر
شرکت سفیر گارانتی یک سال شرکت سفیر
مدل محصول:

Safir SA12 04CH SER

تعداد کانال مختلف رادیویی: 8 کانال
امکانات دیگر محصول:
 • همراه با راهنمای دفترچه فارسی
 • همراه با آداپتور برق متناوب
طرح رنگ / بدنه محصول: فلزی
شرکت سازنده: سفیر
فروش و ارسال تحویل کالا: آی تی تلکام
ضمانت: یک سال شرکت سفیر

مبدل سریال RS-232/RS-485 به شبکه (اترنت) – ۴ کاناله

تومان

مبدل سریال به شبکه (اترنت) یا دستگاه Serial Over Ethernet صنعتی مدیریتی جدیدترین تکنولوژی های دسترسی را جهت برقراری ارتباطی امن یکپارچه کرده و در اختیار کاربران قرار می دهد.

 • توضیحات

توضیحات

مبدل سریال به شبکه (اترنت) یا دستگاه Serial Over Ethernet صنعتی مدیریتی جدیدترین تکنولوژی دسترسی را جهت برقراری ارتباطی امن یکپارچه ایجاد می‌کند و در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این دستگاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دارد و همچنین ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﭘﻨﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎه است. ویژگی‌های جامع آن انتقال داده‌ﻫﺎی ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل RS232 اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ و همچنین اﻧﺘﻘﺎل ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ‌ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد GPIO اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۴ ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل، ۴ ﭘﻮرت ورودی و ۴ ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ است. این دستگاه نه تنها بهره وری را افزایش می دهد، بلکه هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش می‌دهد. همچنین کاربری آسان، دسترسی و مدیریت این کنسول سریال اترنت صنعتی باعث پاسخگویی سریع به تغییرات تقاضا می‌شود و در رسیدن به هدف نهایی کسب و کار بسیار کارآمد خواهد بود.

مطلب مرتبط: مبدل سریال به فیبر نوری

ویژگی‌های ﮐﻠﯽ دستگاه Serial Over Ethernet یا مبدل سریال به شبکه (اترنت)

 • انتقال داده ﻫﺎی ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل RS232 اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ
 • اﻧﺘﻘﺎل ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد GPIO اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻮرت ﺷﺒﮑﻪ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ۴ ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل ، ۴ ﭘﻮرت ورودی و ۴ ﭘﻮرت ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • دستگاه Serial Over Ethernet دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز است
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﭘﻨﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎه
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی وب
 • دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ورودی ﺗﻐﺬﯾﻪ ۴۸ وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیی از ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮور ﺳﺮﯾﺎل

مبدل سریال به شبکه (اترنت)

دیگر مزایای استفاده از دستگاه سرور سریال صنعتی مدیریتی

 • سرور سریال صنعتی مدیریتی بسیار کم هزینه است
 • دارای اطمینان بالا
 • دارای قدرت انعطاف پذیری
 • مناسب جهت همکاری

مطلب مرتبط: کاربرد مبدل‌های صنعتی

قابلیت‌های استفاده از مبدل سریال به شبکه (اترنت)

 • مدیریت از راه دور
 • پیکربندی متمرکز و نگهداری
 • فرماندهی مرکزی و کنترل
 • پاسخ حادثه محلی
 • مراکز فرماندهی منطقه ای

 

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “مبدل سریال RS-232/RS-485 به شبکه (اترنت) – ۴ کاناله”

نظرات کاربران

هیچ نظری برای این محصول نوشته نشده است .

 • Service Online
 • .
 • .